Seminar on Development of Specialist Nursing in Macao

Date:

3 May 2013

Organizer:

Kiang Wu Nursing College of Macau

Host:

Assistant Professor U Wai Ang

Guest:

 • Kiang Wu Nursing College of Macau: VAN Iat Kio, LEONG Sok Man, ZENG Wen, LAU Gar Bo, HU Xiao Xia, CHUNG Siu Fung
 • Kiang Wu Hospital: FOK Wai Lan, WONG Cheng Wa, NG Wai Ha, LEI Lai Keng, MOU Sio Nei
 • Conde de São Januário Central Hospital: CHOI Mio Iong, FAN WONG Iao Ha, LOU Sin Man
 • Macao Polytechnic Institute: YIN Lei, LIU Ming
 • Lar de Cuidados “Sol Nascente” da Areia Preta (Caritas Macau): LAM Yuk Chu
 • Macau General Union of the Neighbourhood Associations: LAU Wing Sze
 • Nurses Association of Macau: TIN Kit Peng, LEI Sut Peng
 • Macau Nursing Staff Association: Lo Sio Keng, Lam Soc Keng
 • Macao Sino-Portuguese Nurses Association: Linda TRAN, LAM Oi Ching, YU Bun
 • KWNC Alumna LO Siu Ha, LEONG Iok Wa, Estrela MA
 • Specialist nurses and diploma graduates LEONG Lap Tong, NG In I, CHEONG Pak Leng, WONG Chi Wa, TONG Cheng Si, LEI Tong Mui